Wat kun je doen als ouders?

Wat kun je doen als ouders?

  • Spreek je kind niet in kindertaal aan, maar je kunt best met je kind op volwassen toon in gesprek gaan. Vergeet daarbij echter niet dat je kind een emotionele beleving heeft die bij zijn leeftijd past. Een a-synchrone ontwikkeling hoort erbij.
  • Ook slimme peuters leren het meest van het maken van fouten. Laat ze zelf lekker ontdekken en leren van ‘faal’ momentjes. (als het veilig genoeg is) Deze ervaring hebben ze op latere leeftijd hard nodig.
  • Omdat je kind zo intensief en geconcentreerd met een activiteit bezig kan zijn, laat hem vooraf weten dat het bijna tijd is om te stoppen. Bijvoorbeeld: nog twee keer met de bal gooien en dan gaan we naar binnen. Het kind heeft tijd nodig zich los te maken van zijn activiteit.  • Bel voor meer informatie: 06-54627202