Privacybeleid

Oog voor Talent, gevestigd te Spaubeek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 66265541, garandeert het volgende:

Oog voor Talent garandeert de bescherming van de privacy van alle kinderen die een begeleidingstraject volgen. Wij verlangen ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

In het kader van onze dienstverlening, legt Oog voor Talent de gegevens van je kind vast. Oog voor Talent gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van haar dienstverlening en facturatie/declaratie doeleinden. Indien er een andere zorgverlener wordt ingeschakeld voor de begeleiding van je kind, zullen de gegevens worden overgedragen. Uiteraard in overleg en met toestemming van de ouders.

Dossier

Zodra u kiest voor begeleiding bij Oog voor Talent start het verzamelen van allerlei informatie over u en uw kind. Het administratief dossier met uw naam/naam van uw kind, adres en telefoongegevens en de benodigde gegevens voor de financiële afhandeling, worden vastgelegd. In geval van zorgvergoeding via jeugdhulp, delen wij deze gegevens met uw gemeente. De financiële administratieve gegevens worden voor 7 jaar bewaard. Verder worden in het dossier van uw zoon/dochter het begeleidingsplan, de eventueel door u aangeleverde resultaten van onderzoeken en tests en de voortgang in begeleidingsverslagen vastgelegd. Het begeleidingsdossier wordt 15 jaar bewaard. Bovengenoemde gegevens worden alleen gedeeld, indien u vooraf toestemming heeft gegeven.
Privacy & beveiliging

Uw privacy is van groot belang. Daarom zorgt Oog voor Talent ervoor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratieve afhandeling of voor begeleiding, worden vastgelegd. Uw gegevens worden vanzelfsprekend veilig bewaard en opgeslagen. Na verstrijken van de bewaartermijn worden uw gegevens veilig vernietigd. Als u vragen heeft over uw dossier kunt u die altijd stellen. U kunt vanzelfsprekend uw dossier inzien, fouten corrigeren en onderdelen laten verwijderen.

Mochten er nog vragen zijn over het privacybeleid, stel ze gerust.Bel voor meer informatie: 06-54627202