Tafelopstellingen - Beeldkracht

In sommige situaties hebben interventies in het 'nu' niet het gewenste resultaat bij een kind.  Vaak zit er een dieper gelegen verstoring, vaak gelegen in de vroegere jaren, de opvoeding of in het gehele familie-systeem.  Er zijn dan patronen ontstaan in het denken, voelen en handelen.  Het is voor mij niet eens nodig te weten, wat er precies gebeurd is. Het is vaak voldoende om de patronen te zien. Van daaruit kan ik dan met het kind/gezin op onderzoek uit gaan of de verstoring in de persoonlijkheid van het kind ligt, of dat het een patroon uit het familie-systeem is. Hiervoor zal dus een interventie in het familie-systeem nodig zijn.  

Een opstelling met 'poppetjes' op tafel, geeft het kind een helder beeld van zichzelf, om naar eigen gevoelens, gedachten en gedrag te kijken.  Het zíen van en kunnen schuiven met de poppetjes, geeft een totaal ander effect dan wanneer je er alleen maar over praat. 

Deze methode is zeer geschikt voor beelddenkers en voor hoogbegaafde kinderen. Ze blijven vaak in hun hoofd ronddraaien met het verzinnen van verklaringen en oplossingen.  Door deze methodiek worden ze gedwongen om ook hun gevoelens te gaan ervaren. De verbinding tussen hoofd, lichaam en gevoel wordt daardoor versterkt. Bel voor meer informatie: 06-54627202