Het (hele) jonge kind

Baby's met een ontwikkelingsvoorsprong

Hoogbegaafdheid is aangeboren. Een misvatting is, dat de begaafdheid van een kind pas kan worden opgemerkt als hij of zij naar de basisschool gaat. Ook tijdens de baby/peuter/kleuter periode zijn er al signalen of kenmerken van (hoog)begaafdheid te onderkennen bij het kind.

Voor ouders kan het belangrijk zijn de ontwikkelingsvoorsprong van hun jonge kind vroeg te zien om er rekening mee te houden en het kind dan al te kunnen bieden wat het nodig heeft. Zelfs op baby/peuter leeftijd hebben deze kinderen behoefte aan (uitdagende) prikkels/geestelijke stimulatie.

Als hier lange tijd niet in voorzien wordt, kunnen de baby’s veel gaan huilen. Door ouders wordt dan wellicht gedacht aan krampjes, terwijl een andere houding in de box al voldoende zou kunnen zijn voor het kind, om nieuwe indrukken op te doen, of andere dingen te zien, die in zijn behoefte voorzien.

Waaraan kun je eventuele ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s/peuters zien:
  • De baby is extra waakzaam en altijd aan het observeren
  • Er is al snel sprake van oogcontact
  • De baby heeft minder slaap nodig dan de meeste andere baby’s
  • Als de baby wakker is, is hij voortdurend op zoek naar nieuwe prikkels.
  • Raakt gefrustreerd als hij niet op alle prikkels kan reageren.
  • Begint eerder dan andere baby’s met het nadoen van geluidjes.
  • Is erg beweeglijk (ligt al snel dwars in de wieg of box)
  • Ze lijken bijzonder gevoelig voor geur, geluid, substanties en smaken en kunnen krachtig huilen als één van deze prikkels als onplezierig wordt ervaren. (labeltje in romper, vieze luier, sterke geur in huis/parfum) Tijdens het leren praten, spreken ze vaak al direct 3 a 4 lettergreep woorden. (en verstaanbaar)
  • Duidelijke eigen wil is al vroeg aanwezig. (autonomie)Bel voor meer informatie: 06-54627202