Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken

Het afnemen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken (IOOB) of onderdelen ervan geeft mij, ouders en school zicht op eventuele leer- en of gedragsproblemen, waarbij tevens non-verbaal inzicht wordt verkregen in de mate van voorkeur voor visueel en/of verbaal denken van het kind. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel.

De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend pedagogisch didactisch verslag, geeft zicht op de mogelijkheden en problemen van het kind. Dit geeft de leerkracht van je kind inzicht in zijn of haar leervoorkeur en de informatie kan helpen bij het opstellen van een handelingsplan op school.Bel voor meer informatie: 06-54627202