Duur en Tarieven

Het totale onderwijskundig onderzoek inclusief het wereldspel neemt een ochtend in beslag. Eventueel afhankelijk van de leeftijd van je kind verdelen we het over twee ochtenden.
Het onderzoek kan plaatsvinden bij jullie thuis of op school bij je kind. Het is van belang dat het kind ongestoord kan werken. 

De kosten van een los af te nemen onderzoek zijn € 600,00

Maakt u gebruik van begeleiding via een arrangement vanuit gemeentelijk jeugdhulp (Zorg in Natura), dan valt het IOOB uiteraard onder dit arrangement.Bel voor meer informatie: 06-54627202