HB en Beelddenken

Om snel te kunnen denken, moet je in beelden denken (32 beelden per seconden) in plaats van in taal (2 woorden per seconde). Alleen door het in beelden denken, heb je snel overzicht, kun je het geheel overzien, ontdek je verbanden en kom je tot een passende, originele oplossing. Hoogbegaafde kinderen zijn dus altijd in staat om in beelden te denken. Alleen zo kunnen zij snel en oplossingsgericht denken. Hoogbegaafden gebruiken het beelddenken als voorkeursdenken bij het oplossen van problemen.

Vanaf groep 3 wordt het ‘taal denken’ aangeleerd. Van de kinderen wordt dan verwacht het denken in taal te integreren naast het beelddenken. Als dit niet vanzelf gaat, zal het kind al snel problemen gaan ondervinden bij het lezen en/of spellen, begrijpend lezen, het automatiseren en het structureren van hun taakjes of gedachten.

En ondanks dat het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan het zijn dat de schoolse resultaten uiteindelijk ‘achter’ blijven bij de verwachting van een leerkracht en ouders. Een IOOB kan dan inzicht geven in eventueel leer problemen en of het in beelden denken de oorzaak hiervoor kan zijn. Daarnaast geeft het zicht op het welbevinden van het kind (overvraging, boosheid, protest), zijn of haar cognitie en er komen praktische en concrete handelingsadviezen uit.

Ik ben bevoegd en geregistreerd bij instituut Kind in Beeld het IOOB bij je kind af te nemen.
Bel voor meer informatie: 06-54627202